HRM

 

 

De belangrijkste wijzigingen arbeidsrecht 

Transitievergoeding
Ten eerste de transitievergoeding. De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd. Toen de transitievergoeding in 2015 werd ingevoerd bedroeg het maximum EUR 75.000,- bruto. Per 1 januari 2019 is dat EUR 81.000,- bruto.

Maar let op; indien het bruto jaarsalaris hoger is dan voornoemd bedrag, dan ligt het maximum op dat hogere bruto jaarloon.

Minimale beloning voor overwerk en vakantiegeld daarover
Ten tweede een wijziging in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Veel werknemers werken regelmatig over. in 2018 is de wet ingegaan voor werknemers met een lager inkomen, verandering inkomen. Er is toen een nieuw artikel opgenomen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag dat hier op ziet.

Bijtelling electrische auto's                                                                        

Electrische auto's boven de € 50.000,- gaat een gedeeltelijke bijteling van 22% gelden.                                                                                                                    Electrische auto's onder dit bedrag behouden nog de lage bijtelling van 4%

 

Heeft u vragen , dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons hierover opnemen!